Duszpasterstwo Młodzieży Polonijnej

Boże Narodzenie 2018 - Życzenia bp Wiesława Lechowicza

II KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 

 https://www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej/

 FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

PROPOZYCJE FORMACJI dla ludzi młodych:

Zachęcamy DO INFORMOWANIA MŁODZIEŻY I ORGANIZOWANIA WYJAZDÓW na różne wydarzenia w Polsce i Europie. Informacje o tych spotkaniach są podawane m.in. na stronach: