Orędzie Papieża Franciszka    Modlitwa wiernych - do wykorzystania

Dzi Migranta i Uchodcy

  Przed 104. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy, który obchodzić będziemy 14 lutego, bp Wiesław Lechowicz zaapelował w specjalnym słowie o modlitwę w intencji rodaków mieszkających poza granicami  naszej Ojczyzny. Zachęcił także Polaków za granicą, by modlitwą otoczyli wszystkich tych, którym zawdzięczają przyjęcie.

Słowo Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej                 bp Wiesława Lechowicza z okazji 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

W najbliższą niedzielę, 14 stycznia, obchodzony będzie 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wśród migrantów znajduje się rzesza Polaków, przebywająca poza granicami naszego kraju. Dlatego zwracam się z prośbą o modlitwę w ich intencjach i w intencjach tych rodzin, które doświadczają ciężaru rozłąki z bliskimi osobami. Zachęcam także naszych rodaków przebywających w różnych zakątkach świata, by wdzięczną modlitwą otoczyli w tym dniu tych, którym zawdzięczają przyjęcie, odpowiednie warunki życia, godną pracę i godziwe płace.

Odpowiadając na orędzie i apel papieża Franciszka, skierowany z okazji 104. ŚDMiU, módlmy się za migrantów i uchodźców, by spotykali się z gościnnym przyjęciem, ochroną własnych praw oraz szacunkiem wobec siebie i własnej kultury. Niech tej modlitwie towarzyszy pogłębienie naszej wrażliwości na potrzeby innych, zgodnie ze słowami będącymi mottem papieskiego przesłania na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: „Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34).

 __________________________________________________

W Mszale Rzymskim przewidziana jest możliwość użycia formularza "Mszy za uchodźców i wygnańców" (Mszał Rzymski, s. 161’’-162’’), ale "na polecenie lub za zgodą biskupa diecezjalnego" (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 373-374).

Msza za Uchodźców i Migrantów – Formularz Mszalny