Pomoce katechetyczne do katechez parafialnych i celebracji dla dzieci

KATECHEZA POLONIJNA

14

T: ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY

T: Z DALEKA OD OJCZYZNY...

T: KATECHEZY O MSZY ŚWIĘTEJ

T: KATECHEZY O SAKRAMENTALIACH

 

Pomoce katechetyczne przeznaczone są do pracy z dziećmi pomiędzy 8 a 12 rokiem życia.

Przy opracowywaniu katechez zwrócono uwagę aby każde spotkanie było bardziej okazją do doświadczenia i dzielenia się wiarą, niż tylko przekazem wiedzy. Tym bardziej mamy nadzieję, że zaproponowana formuła sprawdzi się w środowiskach emigracyjnych, napisał Ks. dr Tomasz Lelito z Wydziału Katechetycznego w Tarnowie.

Katechezy rozłożone na trzy kolejne lata: Katechezy i celebracje o sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii; Celebracje o Słowie Bożym; Celebracje o sakramencie chrztu świętego

Dla pracy w środowiskach polonijnych materiały te mogą być przesłane w formie PDF, zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym Biurem. Wiecej informacji na stronie internetowej diecezji tarnowskiej:www.katecheza

Na podanej stronie internetowej można zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat wszystkich pomocy do katechezy parafialnej, które zostały opublikowane przez Wydział Katechetyczny diecezji tarnowskiej.

Opis materiałów katechetycznych oraz wskazania metodyczne

Ks. Tomasz Lelito 

Korzystając z pomocy katechetycznych w formie celebracji oraz katechez dla dzieci z klas IV-VI, należy uwzględnić podane poniżej wskazania. Materiały te mają służyć duszpasterzom i katechetom jako przewodnik w przeprowadzaniu z dziećmi nabożeństw oraz spotkań w grupach, czyli katechez parafialnych. Ponieważ katecheza parafialna oraz celebracje dla dzieci z klas IV-VI są dopiero wdrażane w naszej diecezji, dlatego przekazujemy kilka istotnych wskazówek dotyczących ich przeprowadzania.
Celebracje – mają charakter nabożeństw, przygotowanych w oparciu o starannie dobraną tematykę oraz dostosowanych do wieku uczestników i powinny być przeprowadzone naprzemiennie z katechezami co drugi miesiąc. Należy z całą uwagą zatroszczyć się, aby celebracje stały się przeżyciem duchowym dla uczestniczących w nich dzieci i w związku z tym dołożyć szczególnej staranności w trakcie przygotowywania się do nich. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

  • Warto przeznaczyć nawet całą lekcję religii w szkole, aby przybliżyć dzieciom treść celebracji, przedstawić, jaki będzie miała przebieg, rozdać teksty i przećwiczyć ich czytanie, przećwiczyć śpiew pieśni i piosenek religijnych. Takie podejście pozwoli wprowadzić dzieci w dobre i świadome uczestnictwo w nabożeństwach;
  • Warto zaangażować jak największą ilość dzieci we współprowadzenie nabożeństw;
  • Bezpośrednio przed nabożeństwem należy zadbać o właściwe przygotowanie miejsca jego przeprowadzenia. Powinien nim być kościół parafialny lub kaplica. Ponadto powinno się zatroszczyć, aby w czasie celebracji były obecne osoby odpowiedzialne za liturgię i śpiew (kantorzy, ministranci, animujący i prowadzący śpiew);
  • Zachęca się, aby grupy uczestniczące w celebracjach nie były zbyt liczne.

Katechezy parafialne – to inaczej spotkania o charakterze katechetycznym w małych grupach. Katecheta powinien zatroszczyć się, aby katechezy parafialne nie posiadały charakteru szkolnych lekcji religii, lecz były bardziej spotkaniem, dzieleniem się wiarą, wymianą doświadczeń, umacnianiem postaw religijnych pod czujnym okiem katechety. Zamiast siedzenia w ławkach warto zaproponować tworzenie kręgów, w których wszyscy uczestnicy mają ze sobą wzrokowy kontakt. Zachęca się bardzo mocno, aby grupy były jak najmniejsze: ok. 10 – 15 osób, gdyż to pomoże w bezpośrednim kontakcie dzieci pomiędzy sobą oraz katechety z grupą. Rolą katechety zaś jest towarzyszenie dzieciom i poprowadzenie spotkania w taki sposób, aby to sami uczniowie „przeprowadzili" katechezę w myśl wskazówek prowadzącego.
Myśli przewodnie katechez (tematy) oraz ich rozwinięcie zostały zamieszczone w niniejszych pomocach w formie konspektów. Konspekty zawierają przede wszystkim sugestie, jakimi drogami poprowadzić katechezę, tzn. nie zostały one napisane w formie „in extesno", lecz wskazówek na poszczególne etapy spotkania. W związku z powyższym katecheta przed spotkaniem powinien dobrze zapoznać się z zamieszczonym konspektem, aby w oparciu o niego wytworzył we własnej wyobraźni własny sposób przeprowadzenia całej katechezy. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia poszczególnych części wyszczególnionych w konspektach oraz sugestie związane z nimi:

  • CEL – zawiera on krótko sformułowane zasadnicze zadanie, jakie przyświeca całej katechezie. Myśl w niej zawarta określa, czego katecheta powinien spodziewać się po zakończonej katechezie, czyli co uczeń będzie wiedział, rozumiał i w jaki sposób wpłynie to na ich postawy;
  • MODLITWA – z reguły zarówno na rozpoczęcie jak i zakończenie spotkania została podana w konspekcie. Katecheta może się nią posłużyć lub – według uznania – zaproponować inną modlitwę. Po modlitwie warto zaśpiewać z dziećmi odpowiednią piosenkę religijną;
  • WPROWADZENIE – to tekst skierowany wyłącznie do katechety, który na jego podstawie powinien skonstruować własne wprowadzenie do spotkania z dziećmi. Zawiera ono główne myśli, które powinny pojawiać się w trakcie katechezy;
  • AKTYWIZACJA – to ta część spotkania, która ma na celu zebranie podstawowych, znanych uczniom wiadomości oraz podanie im nowych treści. W konspekcie uzyskała formę pytań, które warto dzieciom postawić oraz sugestie, na co należy zwrócić szczególną uwagę w odpowiedziach dzieci, bądź też na jakie treści ukierunkować ich myślenie. Niektóre katechezy zakładają konieczność wcześniejszego przygotowania dzieci (przykładowo: polecenie przeczytania jakiegoś tekstu, przygotowania jakiejś pomocy itp.). Podobnie niektóre katechezy wymagają, aby to sam katecheta przygotował dzieciom odpowiednie pomoce, np. wydruki, plansze itd. Zawarte w tej części sugerowane metody podpowiadają katechecie, które z nich szczególnie odpowiadają tematyce i charakterowi katechezy. Ponadto w tej części wskazano, jakie powinny być oczekiwane efekty pracy. Ich znajomość ułatwi katechecie prowadzenie katechezy.
  • PUENTA – zawiera pytania do refleksji. W tej części spotkanie katecheta powinien się skupić nie na tym, co dzieci wiedzą na dany temat (aktywizacja), lecz na tym, w jaki sposób te treści są przeżywane w ich życiu. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na postawy uczniów oraz możliwości ich kształtowania, jednak bardzo ważne jest to, aby to sami uczniowie wskazywali, w jaki konkretny sposób mogą osobiście zmieniać lub ubogacać swoje życie w oparciu o podejmowane treści. W tej części zostały zawarte tzw. myśli do podsumowania. Stanowią one pomoc przede wszystkim dla katechety, sugerując mu, na jakie treści czy wartości warto zwrócić uwagę w podsumowaniu katechezy.