Komisja ds. Polonii i Polaków za Granicą

 WEP okadka DRUK1

Zakres działań Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą to koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej i KEP, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, rozeznawanie i rozwiązywanie problemów personalnych i organizacyjnych polonijnego duszpasterstwa, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Przewodniczący
Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą

bp Wiesław LECHOWICZ
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. +48 22  53 04 874

Sekretarz
Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą

ks. Stanisław BUDYN
Gellertstr. 42
HANNOVER (Polska Misja Katolicka)
tel. +49 511 649 85 04
      +49 511 235 39 95
fax +49 511 235 39 96

 Członkowie

bp Tadeusz BRONAKOWSKI

abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ

bp Edward JANIAK

abp Józef KUPNY

bp Tadeusz LITYŃSKI

bp Wiesław ŚMIGIEL

bp Krzysztof ZADARKO

 Konsultorzy

ks. Bogusław BRZYŚ

ks. Bogusław BURGAT SChr

ks. Roman DZWONKOWSKI SAC

ks. Ryszard GŁOWACKI SChr

s. Ewa KACZMAREK MChR

ks. Leszek KRYŻA SChr

ks. Stefan WYLĘŻEK