Instytucje krajowe

Instytucje krajowe, wspierające Polaków przebywających poza granicami kraju:

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
- z ramienia Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje opiekę nad Polnią i Polakami za granicą.

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinieolonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r.

Wspólnota Polska - organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP, podejmująca wszechstronną współpracę między Polonią i Polakami z zagranicy, a Ojczyzną.