Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Biskup
Wiesław LECHOWICZ

Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

Dewiza biskupia: In finem diligere (Do końca umiłować)

urodzony: 22.12.1962, Dąbrowa Tarnowska
święcenia prezbiteratu: 24.05.1987
święcenia biskupie: 16.02.2008

Funkcje w KEP:

  • Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
  • Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
  • Członek Komisji Duchowieństwa
  • Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
  • Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

 Biskup Lechowicz 01Biskup Lechowicz 02Biskup Lechowicz 03Biskup Lechowicz 04

                                                       Życiorys

Bp Wiesław Lechowicz urodził 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Po ukończeniu I LO i WSD w Tarnowie, otrzymał święcenia kapłańskie dnia 24 maja 1987 roku w Katedrze tarnowskiej z rąk Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Po święceniach pracował jako wikariusz w Krościenku nad Dunajcem, a następnie w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 roku na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską pt.: Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione.

Po powrocie ze studiów pracował w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni i w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Jednocześnie zostały mu powierzone wykłady z homiletyki i z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie.

W 1998 roku został mianowany kapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, a po zwolnieniu z tej funkcji, we wrześniu 1999 roku, objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W tym czasie podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 roku obroną pracy licencjackiej pt.: Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego - diecezjalnego. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył Mu obowiązki rektora WSD w Tarnowie. Oprócz obowiązków powierzonych w macierzystej diecezji podejmował pracę w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

22 grudnia 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr Wiesława Lechowicza, Kapelana Jego Świątobliwości i rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 r. w Katedrze w Tarnowie z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

Biskupi polscy wybrali go na swojego Delegata ds. Powołań, a podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu (14-16 października 2011 roku) powierzyli mu funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Bp Wiesław Lechowicz wchodzi też w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

Zobacz więcej: www.episkopat.pl