Spotkania modlitewno-ewangelizacyjne dla młodzieży w Paryżu

Wspólnota Przymierza Rodzin organizuje spotkania modlitewno-ewangelizacyjne dla młodzieży w wieku 12-18 lat w Parafii Miłosierdzia Bożego – Paryż XVII. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 stycznia br., na dwa kolejne odbędą się  22 marca i 17 maja 2019 r.  Spotkania są propozycją dla nastolatków, aby ułatwić im wejście w żywą relację z Bogiem Żywym i spotkanie Go na modlitwie, w Słowie oraz w Eucharystii na adoracji.

Dzięki takim wydarzeniom młodzi mogą uczyć się modlitwy prostej i spontanicznej, mogą słuchać Boga w Jego Słowie, adorować Go i powierzać się Jemu.

Za ; https://polskifr.fr/duchowa-strona/spotkania-modlitewno-ewangelizacyjne-dla-mlodziezy-w-paryzu-xvii/