Wspólne świętowanie u Ojców Pallotynów w Paryżu

21 stycznia u Księży Pallotynów w Paryżu zostało zorganizowane spotkanie z okazji święta Wincentego Pallotiego. W spotkaniu wzięli udział: rektor PMK w Paryżu – Bogusław Brzyś, wice-rektor ks. Krystian Gawron oraz księża z różnych polskich parafii w Paryżu i okolicach. Były też obecne Siostry Sercanki, Nazaretanki, Serafitki i Siostra Józefiaka.

Spotkanie rozpoczęto od śpiewu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, a następnie ks. superior Alexander Pietrzyk złożył gościom życzenia noworoczne. Wszyscy zasiedli do obficie zastawionego stołu i wspólna rozmowa umożliwiła bliższe poznanie i miłe spędzenie wieczoru w braterskiej wspólnocie i radości służenia Panu.