Bristol 16 listopada 2017 roku Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu /Wielka Brytania/ został ustanowiony Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dla diecezji Clifton. Jest to pierwsze sanktuarium powstałe  przy polskiej parafii na Wyspach Brytyjskich.   Galeria zdjęć

Relacja z Uroczystości

16 listopada 2017 roku, w odpust ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej , o godz.19:00, miała miejsce uroczysta Msza Św. ustanawiająca sanktuarium. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Sosnowiecki, akt ustanawiający przekazany przez Biskupa Declana Langa odczytał, Ks. Prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, Pani Minister Anna Maria Anders- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z delegacją , Konsul d/s polonijnych Radosław Gromski -przedstawiciel Ambasady RP w Londynie, Kanclerz diecezji sosnowieckiej Ks. kan. dr Mariusz Karaś, Kanclerz PMK Ks. Kan. dr Krzysztof Tyliszczak , Księża pracujący w PMK, oraz zaproszeni goście.

Jest to pierwsze sanktuarium powstałe  przy polskiej parafii na Wyspach Brytyjskich. Jest to sanktuarium diecezjalne , diecezji Clifton czyli mające łączyć wiernych zarówno angielskich jak i polskich. Otrzymało miano Sanktuarium Bożego Miłosierdzia , w którym specjalnymi łaskami obdarza hojnie Ostrobramska Matka Miłosierdzia. Powstanie Sanktuarium możliwe było dzięki opiece Matki Bożej ,która tu w sposób szczególny jawi swą obecność , a także dzięki wysiłkom Ks. Prałata  Stefana Wylężka -Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii  ,który nie szczędził zaangażowania , a ogrom jego pomocy czyni go duchowym ojcem tego miejsca , wspierając swoim patronatem starania  i działania Ks. Stanisława Łabudy bristolskiego proboszcza, od tej pory  kustosza Sanktuarium , opiekuna przybytku Bożego Miłosierdzia , w którym wita coraz częściej przybywających pielgrzymów  i do przybytku ,którego z serca wszystkich zaprasza.

Wszystkim Uczestnikom tego  historycznego wydarzenia, Czcigodnym Gościom, Drogim Parafianom , osobom zaangażowanym w organizację tej uroczystości składamy Serdeczne Bóg Zapłać, przyzywając obfitości łask Bożych za pośrednictwem Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

Aneta Jędrzak -Nowacka

Sekretarz Sanktuarium