Forum W dniach 10-12 listopada w Geseke – Eringerfeld (koło Paderborn), Niemcy odbyło się XVI Forum Charyzmatyczne dla środowisk polonijnych. Forum to forma weekendowych rekolekcji połączonych z konferencjami w gronie Polonii z całej Europy. Jest ono okazją do pogłębienia i odnowienia osobistej relacji z Bogiem.

W tym roku w Forum uczestniczyło ok. 600 osób. Wśród gości był obecny bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Celebrując Eucharystię, wygłosił kazanie, w którym zachęcał zebranych, by otwierali się na obecność Ducha Świętego i z Jego pomocą odkrywali swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Forum prowadzili ojcowie z Polski - o . Pawel Sawiak SJ i o. Radek Rafal MSF. O oprawę muzyczną zadbał zespół Mocni w Duchu z Łodzi. Termin Forum pokrywał się z dniem rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego także modlitwa za Ojczyznę towarzyszyła uczestnikom tego spotkania.