Ewangelia w 54. odcinkach filmu na rok liturgiczny „B” - 2017/2018

Zwiastun NJZ  3 grudnia 2017 roku, czyli od pierwszej Niedzieli Adwentu roku liturgicznego „B”, rozpocznie się drugi cykl 54. odcinków filmu „Nowa jakość życia” 2017/2018. Projekt pomaga czytać ze zrozumieniem Biblię, zakochać się w niej i przekonać się, że Słowo Boga jest słyszalne, zrozumiałe dla wszystkich. Zobacz więcej...

Miliony ludzi siada codzienne przed ekranem z pilotem w ręku, by oglądać seriale. A dlaczego nie usiąść przed ekranem z Biblią i czytać ją on-line, z pomocą filmowych odcinków? To może być duchowo pasjonujące i odkrywcze: obrazy, muzyka, żywa narracja, które przenoszą w środowisko biblijne, w niepoznany jeszcze świat wyłaniający się ze stronic Ewangelii; pomogą na żywo rozumieć i medytować słowa, które z mocą głosi Jezus.

Krótkie filmy, dynamiczne w swej narracji, prowadzą na głębiny Ewangelii, pomagają odkrywać piękno biblijnych stronic, z których wyłania się oblicze Syna Bożego, „Najpiękniejszego z synów ludzkich” (Ps 45, 3). Cechą filmu jest prostoty, żywy przekaz, a jego zamierzeniem jest trafić do serc wierzących i poszukujących, zafascynować czystością i pięknem Ewangelii, rozbudzić tęsknotę za powrotem do źródeł chrześcijańskiej duchowości. Przesłanie jest jedno: Jeśli tęsknisz za nową jakością życia, daj się pochwycić przez Jezusa i Jego Ewangelię.

 www.nowajakosczycia.pl