Brazylia Z udziałem Ambasadora Polski w Brazylii odbyły się w Rio de Janeiro  uroczystości z okazji  99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się w piątek 10 listopada przy pomników poległych w czasie II wojny światowej

żołnierzy brazylijskich. 

Zgromadzeni tam przedstawiciele polskiej dyplomacji w osobach Pana Ambasadora, Pani Konsul, Attache Ministerstwa Obrony RP, gości z Polski oraz przedstawicieli lokalnej wspólnoty polonijnej wraz z delegacją brazylijskich polityków i wojska, a także delegacjami kilku krajów które brały udział w II wojnie światowej oddali część żołnierzom brazylijskim, poległym podczas II wojny światowej.

Wśród znajdujących sie tam mogił aż dwanaście należy do żołnierzy brazylijskich polskiego pochodzenia. Podczas uroczystości Ambasador RP w Brazylii pan Andrzej Braiter wręczył medale brazylijczykom zasłużonym dla sprawy polskiej, a pan Ignacy Felczak przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Rio de Janeiro, odczytał Apel Poległych. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem oraz nieformalnymi rozmowami polaków. Druga część świetowania Dnia Niepodległości miała miejsce podczas Mszy św w polskiej parafii personalnej. Na zaproszenie proboszcza parafii ks. Jana Fliga TChr, uroczystej Eucharystii przewodniczył prowincjał chrystusowców ks. Kazimierz Długosz. On też wygłosił okolicznościowe kazanie. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy przeszli do salonu parafialnego na przygotowany przez księdza proboszcza poczęstunek. Przyjazd pana Ambasadora wraz z małżonką do Rio de Janeiro i udział we Mszy św. był dla miejscowej Polonii zgromadzonej w polskim kościele okazją do rozmowy z przedstawicielami polskiej dyplomacji i uzyskania ciekawych wiadomości dotyczących Ojczyzny przodków.

W niedzielę, 12 listopada w kościele pw. Św. Stanisława w Kurytybie, miała miejsce uroczysta Msza Dziękczynna z okazji 99-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Mszy świętej przewodniczył chrystusowiec ksiądz Paweł Borysiewicz TChr a koncelebrowali proboszcz parafii Mário José Steffen SVD oraz ks. Lourenço Biernaski CM. Ksiądz proboszcz na początku Mszy św. przywitał wszystkich zebranych zwracając szczególną uwagę na doniosłość zbliżającej się za rok 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Jak zaznaczył w słowie powitalnym data ta dla Polaków w kraju jak i dla tych którzy żyją na emigracji i ich potomków ma ogromne znaczenie. Choć sam jest potomkiem emigrantów niemieckich to również pragnie przyłączyć się to tych podniosłych uroczystości. Z kolei drugi koncelebrans zasłużony dla duszpasterstwa polonijnego ks. Lourenço Biernaski CM urodził się w rodzinie polskich emigrantów, odwiedził Polskę już 3-krotnie, a w swoim przemówieniu mówił o miłość oraz związku potomków polskich emigrantów do Ojczyzny przodków. We Mszy św uczestniczyły także sióstry zakonne reprezentujące polskie zgromadzenia pracujące w Kurytybie, oraz wiele osób świeckich, w tym także grupa tych którzy nie władają już językiem polskim ale mających Polskę w swoim sercu.

Przewodniczący Eucharystii Ks. Paweł Borysiewicz TChr w kazaniu powiedział między innymi:
"...W tym świątecznym dniu myślimy z wdzięcznością o emigrantach z Brazylii i Ameryki, którzy na wieść o zrywie niepodległościowym ruszyli - przez morze - aby zaciągnąć się do Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Powstała 100 lat temu we Francji pod koniec czerwca 1917 r. armia ta liczyła ponad 9 tys. żołnierzy. Dziękujemy za nich! ..."
We Mszy św. wzięli udział Konsul Generalny w Kurytybie pan Marek Makowski oraz pani Dorota Bogutyn - wicekonsul. Konsul podziękował za przybycie na wspólne dziękczynienie Bogu za dar Niepodległości Polski oraz zwrócił uwagę na obecność na Mszy św. wielu brazylijczyków, sympatyków Polski. Pod koniec Mszy św Konsul RP w Kurytybie pan Marek Makowski zaprosił obecnych na dalsze świetowanie podczas uroczystego koncertu muzycznego. Msza św z udziałem polonijnego chóru im. Jana Pawła II zakończyła się odśpiewaniem hymnu "Boże coś Polskę".

Za: brazylia.chrystusowcy.pl