Hiszpania W dniach 23 i 24 październik Księża Chrystusowcy z Prowincji Francusko - Hiszpańskiej pracujący w Hiszpanii spotkali się w wyjątkowym miejscu jakim jest  Fatima w Portugalii. Spotkaniu przewodniczył ks. Czesław Piela wiceprowincjał i koordynator PMK w Hiszpanii.

Celem pielgrzymki było dziękczynienie za bliskość Maryi, naszej Matki, modlitwa za Polaków nam powierzonych i pożegnanie ks. Andrzeja Glanca po 16 latach jego pracy w Hiszpanii.

 Po spotkaniu w Madrycie wyruszyliśmy do Portugalii. Ważnym momentem był nocny międzynarodowy  Różaniec i procesja, natomiast największym było przeżycie Eucharystii w kaplicy objawień o godz. 4.30.  Nie zabrakło również Drogi Krzyżowej po fatimskich „dróżkach”. Wdzięczni za 100-lecie Objawień Maryi w Fatimie i tą pierwszą  historyczną pielgrzymkę powróciliśmy do Hiszpanii.