Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

W dniach od 1 do 8 lutego odbyła się w Rzymie wizyta „ad limina Apostolorum". W jej trakcie miało miejsce spotkanie w Pontificio Consiglio per Migranti e Itineranti. W spotkaniu tym brał udział przewodniczący Komisji – kardynał Antonio MarioVegliò oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów Komisji, zajmujących się między innymi duszpasterstwem emigrantów, imigrantów, przesiedleńców, studentów obcokrajowców, pracownikami cyrków, Romów i duszpasterstwem turystycznym. Ze strony polskiej w spotkaniu brali udział: bp Wieslaw Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wojciech Polak – Sekretarz Generalny KEP, bp Krzysztof Zadarko – członek Komisji Episkopatu Polski ds.. Polonii i Polaków za Granicą, bp Kazimierz Gurda, bp Ryszard Karpiński – były Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.