II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

W dniach od 2 do 15 maja przebywałem w Argentynie na zaproszenie o. Jerzego Twaróga - z zakonu ojców bernardynów, rektora Polskiej Misji Katolickiej w ojczyźnie papieża Franciszka. Misja ta została założona przez ojców bernardynów w 1957 roku, aby zapewnić rodzinom polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej opiekę duszpasterską. Nieocenione zasługi położył w jej powstanie i rozwój o. Justnian Maciaszek OFM, od jego nazwiska dzielnica Martin Coronado nosi spolszczoną nazwę „Maciaszkowo”.