II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

OsloOd 29 kwietnia do 2 maja bp Wiesław Lechowicz przebywał w Norwegii. 30 kwietnia w katedrze św. Olafa w Oslo udzielał polskiej młodzieży sakramentu bierzmowania, do którego przystąpiło 27 osób. W parafii katedralnej pracują księża z Polski, ks. Wojciech Knutelski z diecezji tarnowskiej i ks. Dawid Banaś z archidiecezji katowickiej. Dzień później bp Lechowicz udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 23 osobom w Drammen,

w parafii pw. św. Wawrzyńca. Duszpasterstwo polskojęzyczne w tej parafii prowadzi od 4 lat o. Stanisław Chomicz OFM. Do parafii należy prawie 8 tys. wiernych. W katechezie w języku polskim uczestniczy 220 dzieci i młodzieży. W parafii istnieje oaza rodzin.

 Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost ilości przybywających Polaków. Parafia składa się z wiernych pochodzących z 61 krajów. Proboszczem jest kapłan pochodzenia wietnamskiego. 7 Polaków wchodzi w skład Rady Parafialnej. Przewodniczącą Rady jest Polka, pani Urszula Andruchow, lekarz z zawodu.