II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

BrukselaW dniach od 8 do 12 lutego bp Wiesław Lechowicz przebywał w Brukseli. Powodem wizyty było spotkanie z biskupami belgijskimi. Odbyło się ono dnia 9 lutego w Mechelen, stanowiąc część obrad Konferencji Episkopatu Belgii. Podczas dwugodzinnego spotkania, w którym brali też udział ks. rektor PMK w Belgii – o. Ryszard Sztylka OMI i ojciec prowincjał Paweł Zając OMI, omówiono kwestie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem duszpasterstwa polskojęzycznego w Brukseli i w pozostałych miejscach Belgii.

Galeria Foto - Bp Wiesław Lechowicz w szkole Jana Pawła II w Brukseli

Biskupi miejscowi zwrócili uwagę na konieczność integracji polskich wspólnot z lokalnym Kościołem oraz w ramach środowiska polonijnego.

Bp Wiesław Lechowicz zaznaczył, że kwestia integracji jest kluczowa dla dobra wspólnego, jednak nie może być mylona z asymilacją. Zaproponował, by powstała komisja dwustronna, której celem będzie wypracowanie ogólnych norm dla duszpasterstwa Polaków w Belgii. Propozycja została przyjęta ze zrozumieniem. 

DSC 0031Oprócz spotkania z biskupami belgijskimi, bp Wiesław odwiedził o. Ryszarda Kurowskiego w Antwerpii, o. Mariana Wojciechowskiego OP i ks. Stanisława Dziurę w Brukseli. Złożył też wizytę Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które pracują w stolicy Belgii między innymi z dziećmi i młodzieżą w Szkole im. Jana Pawła II. Tę właśnie szkołę odwiedził biskup w sobotę, spotykając się z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Do tej szkoły, w której naucza się języka polskiego, historii i religii uczęszcza ok. 800 uczniów.

Podczas pobytu w Belgii biskup Lechowicz celebrował Eucharystię w Brukseli – w kaplicy, gdzie duszpasterstwo prowadzą Ojcowie Oblaci, w kościele de la Chapelle, w świątyni Ojców Dominikanów oraz w Leuven, w mieście słynnym z najstarszego, bo założonego na początku XV wieku, uniwersytetu w krajach Beneluksu. W sobotę wieczorem udzielił sakramentu namaszczenia chorym z okazji Światowego Dnia Chorego i wspomnienia pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.