01_rodzina 02_1040 03_poznan 04_polak 05_czestochowa 06_gdansk 07_1040 08krakow 09_flagi 10_warszawa

Msze św. po polsku na świecie

Skrzynka intencji

Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 

Instytucje krajowe

Instytucje krajowe, wspierające Polaków przebywających poza granicami kraju:

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
- z ramienia Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje opiekę nad Polnią i Polakami za granicą.

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinieolonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r.

Wspólnota Polska - organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP, podejmująca wszechstronną współpracę między Polonią i Polakami z zagranicy, a Ojczyzną.