II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

5 czerwca znalazłem się na przeciwległym krańcu kontynentu ? na zielonej wyspie Irlandii, na zaproszenie tamtejszego koordynatora duszpasterstwa polskiej emigracji, ks. Jarosława Maszkiewicza (archidiecezja warszawska). Następnego dnia w południe celebrowałem Mszę świętą w kościele pw. św. Audoena w Dublinie wraz z grupą ok. 20 polskich kapłanów zaangażowanych w pracę duszpasterską z Polakami. Spotkanie z księżmi po Eucharystii było okazją do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Dnia następnego zostałem przyjęty przez arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina, który wyraził zadowolenie z pracy polskich kapłanów, a ja podziękowałem mu za życzliwość okazywaną polskiej wspólnocie, czego najlepszym dowodem jest przekazanie okazałej świątyni w centrum stolicy Irlandii dla celów polskiego duszpasterstwa. W tym samym dniu w godzinach wieczornych odprawiłem Mszę świętą ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnego dnia ? 8 czerwca przewodniczyłem VIII Narodowej Pielgrzymce Polaków do sanktuarium maryjnego w Knock. Oprócz wiernych świeckich wzięło w nich udział 20 polskich duszpasterzy wywodzących się z polskich diecezji i zgromadzeń zakonnych. W ramach pielgrzymki odprawiliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej, Eucharystię, spotkaliśmy się w czasie popołudniowej agape. Zostaliśmy gościnnie podjęci przez miejscowych duszpasterzy. Wyraziliśmy również solidarność z Irlandczykami, którzy w tym samym czasie organizowali w centrum Dublina manifestację w obronie życia dziecka poczętego.

bp Wiesław Lechowicz