II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

Tym razem obowiązki duszpasterskie zawiodły mnie do ojczyzny Homera. 2 czerwca udzieliłem sakramentu bierzmowania naszym rodakom żyjącym w Nafplio i okolicach. Od kilku miesięcy duszpasterzem w tej uroczej miejscowości jest ks. Jerzy Chorzempa ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców. Po Mszy świętej spotkałem się z rodzinami bierzmowanych. Zauważyłem, że bardzo są związani z Polską, mimo że od wielu lat mieszkają i pracują w Grecji.

W tym samym dniu, w godzinach wieczornych, przewodniczyłem Mszy świętej w Atenach, w kościele pw. Serca Chrystusa Zbawiciela, z okazji 25 lecia duszpasterstwa polskiego w tym mieście. Wspominaliśmy z wdzięcznością wraz z księżmi jezuitami (ks. Kazimierz Faron ? proboszcz, ks. Krystian Jucha, ks. Krzysztof Homa) o. Stanisława Móla, który rozpoczął w Atenach posługę duszpasterską wśród Polaków i arcybiskupa Nikolaosa Fiskolosa.

W poniedziałek w tym samym kościele udzieliłem sakramentu bierzmowania 77 młodym osobom wywodzącym się z polskich rodzin. Kandydaci do bierzmowania, podobnie jak ich rodzice i świadkowie przeżywali tę uroczystość z dużym przejęciem. Liturgia miała okazałą oprawę, w czym duża zasługa między innymi pracujących przy tej parafii (jak również w szkole polskiej w Atenach) Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (s. Halina Pierożak, s. Katarzyna Daraż, s. Małgorzata Bajwolska).

W czasie pobytu w Atenach miałem też okazję spotkać się ze wspólnotą księży jezuitów ? Greków i wymienić z nimi poglądy i doświadczenia związane z pracą duszpasterską na emigracji.

bp Wiesław Lechowicz