II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

Dzień 5 maja przebiegał pod znakiem sakramentu bierzmowania, którego udzieliłem najpierw w Paryżu ? w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w kościele pw. św. Genowefy. Obie uroczystości zgromadziły sporo wiernych, liturgia była bardzo dobrze przygotowana, a młodzież bierzmowana dojrzale i z przejęciem uczestniczyła w obrzędach sakramentalnych. W tym jest duża zasługa kapłanów przygotowujących kandydatów do bierzmowania ? ks. Marcina Kozioła i ks. Piotra Sagana oraz proboszczów ? ks. Wacława Szuberta i ks. Józefa Musiała. Wieczorem tego samego dnia udzieliłem sakramentu bierzmowania w Lyonie, gdzie proboszczem jest ks. Tadeusz Śmiech, a wikariuszem ks. Paweł Witkowski.

6 maja odwiedziłem Ars, a 7 maja udałem się do Lisieux, gdzie odwiedziłem pracującego w charakterze kapelana szpitala ks. Jerzego Gubernata. Kolejnego dnia znalazłem się już w Lourdes, gdzie dnia następnego rozpoczęła się 138. Europejska Pielgrzymka Polaków do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.

{phocagallery view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0|imageordering=1}

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: ?Lourdes - bramą wiary". Uczestniczyli w niej Polacy z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii i Luksemburga. Dużą część stanowiła młodzież z Paryża i regionu paryskiego, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania.

Z modlitwą połączone były konferencje poświęcone tematyce wiary i rodziny. W sobotni wieczór wszyscy pielgrzymi wzięli udział w zorganizowanym na terenie Domu Polskiego ?Bellvue" nabożeństwie majowym i okolicznościowej wieczornicy przygotowanej przez młodzież z Paryża. Pielgrzymkę zorganizowało Polskie Zjednoczenie Katolickie we Francji. Słowa podziękowania należą się organizatorom ? ks. rektorowi PMK we Francji, infułatowi Stanisławowi Jeżowi i ks. wicerektorowi Krystianowi Gawronowi. Wielką pomocą służył nam ks. Kazimierz Kopacz ? kapelan Domu Polskiego i pracujące w nim Siostry Nazaretanki.

bp Wiesław Lechowicz

{phocagallery view=category|categoryid=2|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0|imageordering=1}