II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

Na zaproszenie ks. prałata dr Jacka Bystronia ? proboszcza z Hamburga i ks. Jana Kurcapa ? proboszcza z Neuműnster-Itzehoe przebywałem w dniach od 2 do 4 maja w Niemczech.

3 maja celebrowałem Mszę świętą odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość zgromadziła licznie wiernych, mimo dnia powszedniego. 4 maja natomiast udzieliłem sakramentu bierzmowania w Elmshorn i Hamburgu (St. Erich). Jestem pełen uznania dla pracy wymienionych wyżej księży proboszczów oraz księży wikariuszy z Hamburga, wywodzących się z diecezji pelplińskiej ? ks. Roberta Kierbica i ks. Rafała Wasielewskiego oraz Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. 

bp Wiesław Lechowicz