II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

O. HerkulianZa kultywację polskości z dala od Ojczyzny dnia 26 maja 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowano Ojca Herkulana Antoniego Wróbla  z Zakonu OO. Bernardynów pracującego w Argentynie - "Kustoszem Pamieci Narodowej".  Galeria Foto

    PODZIĘKOWANIE - O. Prof. Dr Herkulan Antoni Wróbel OFM

 O. Herkulan Wróbel od ponad 50 lat dokumentuje dzieje tamtejszej Polonii, poświęca się pracy na rzecz rodaków, ale i wspiera działalność miejscowego duchowieństwa argentyńskiego.  Po latach Ojciec Herkulan scharakteryzował swą działalność jako „sianie ziarna duszpasterskiego w polskie ośrodki, polskie organizacje, wśród Polaków, do których wysłał go Zakon Bernardynów i Kościół”. 

                                   Polski Misjonarz z Argentyny

O. Prof. Dr Herkulan Antoni Wróbel OFM (Bernardyn) „Kustoszem Pamięci Narodowej”.

Nagroda za szczególny wkład w upamiętnianie historii

Narodu Polskiego w latach 1939–89

O. Antoni Wróbel urodził się 8 marca 1934 roku w Wierzchowiskach koło Janowa Lubelskiego. Ojciec – Jan, zajmował się gospodarstwem rolnym, matka – Zofia, sprawowała opiekę nad domem. Już w młodości Antoni postanowił, że zostanie kapłanem. Jako 15-latek zaczął uczęszczać do niższego seminarium duchownego Ojców Franciszkanów we Wrocławiu. Niebawem rozpoczął życie zakonne, wstępując do nowicjatu Ojców Bernardynów w Leżajsku. Wtedy też zaczął posługiwać się imieniem Herkulan. Dnia 31 sierpnia 1952 roku złożył śluby zakonne. Kształcił się w seminarium duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dnia 26 czerwca 1960 roku święceń kapłańskich udzielił mu biskup krakowski Karol Wojtyła. W 1964 roku ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nie uzyskał jednak dyplomu, poświęcając się pracy misyjnej. Celem podróży zakonnika była daleka Argentyna, gdzie historia osadnictwa polskiego sięgała końca XIX wieku. Trudności z uzyskaniem paszportu sprawiły, że na argentyńskiej ziemi ojciec Herkulan stanął dopiero pod koniec 1966 roku. Witali go tam przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej. Misjonarz szybko zaaklimatyzował się w środowisku argentyńskiej Polonii. Po latach ojciec Herkulan charakteryzował swą działalność jako „sianie ziarna duszpasterskiego w polskie ośrodki, polskie organizacje, wśród Polaków, do których wysłał go zakon i Kościół”. Poświęcał się pracy na rzecz rodaków, ale wspierał też działalność miejscowego duchowieństwa i pomagał rdzennym mieszkańcom Argentyny. Szybko nauczył się też języka hiszpańskiego.Pełnił posługę m.in. w Rosario – jednym z największych miast Argentyny. Nauczał polskie dzieci i młodzież. Pracował na rzecz kultywacji rodzimych tradycji, m.in. obchodów świąt narodowych.

Aktywnie wspierał budownictwo kościołów – jeden z nich, pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, powstał w miejscowości San Jose, właśnie dzięki polskiemu zakonnikowi. Inną zasługą ojca Herkulana była rozbudowa Domu Spokojnej Starości w Martin Coronado. Od 1983 roku był przełożonym klasztoru w tej miejscowości.

W 1994 roku, rozpoczął pisanie doktoratu, poświęconego historii polskiego duszpasterstwa w Argentynie. Rozprawę obronił w 1999 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1996 roku został mianowany przez Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Wśród jego licznych osiągnięć było m.in. zainicjowanie cyklicznych zjazdów polskiego duchowieństwa. Funkcję rektora pełnił do maja 2007 roku, w tym czasie zajmował się jednocześnie badaniem dziejów osadnictwa polskiego w Argentynie. Owocem tych dociekań naukowych było wydanie blisko 300 różnych publikacji.Za zasługi w krzewieniu polskości na obczyźnie O. Herkulan Wróbel otrzymał dwukrotnie Order Odrodzenia Polski. Swą życiową misję pełni na argentyńskiej ziemi do dziś – piastując obecnie funkcję duszpasterza polonijnego oraz Dyrektora Archiwum Polonijnego OO. Bernardynów w Martin Coronado.

 

*****************************

Przemówienie O. Herkulana Wróbla wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 26 maja 2017 roku po otrzymaniu Tytułu „Kustosza Pamięci Narodowej”.