Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

Chicago jan JaworskiZłoty Krzyż zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii został przyznany dr. Jani Jaworskiemu, katolickiemu działaczowi polonijnemu z Chicago (USA), jako wyraz wdzięczności za jego długoletnie zaangażowanie w działalność kościelną i patriotyczną

 Misji, a szczególnie za promowanie magisterium Św. Pawła II poza granicami Polski. Galeria Foto

„Jestem bardzo zaszczycony dzisiejszym odznaczeniem za moją działalność, która sięgnęła aż do Anglii i Walii.(…) To odznaczenie jest nagrodą dla nas wszystkich, całej Polonii, za trwanie przy Bogu i Kościele. Niech wstawiennictwo Świętego Jana Pawła Wielkiego i modlitwa towarzyszą Polonii w Chicago i na całym świecie.” / dr Jan Jaworski /

Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru Dnia Polonii i Polaków za granicą, w dniu2 maja 2017 roku, oddział Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii w Chicago, przekazał w komunikacie prasowym radosną wiadomość społeczności polonijnej, że ksiądz prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, przyznał dr. Janowi Jaworskiemu Złoty Krzyż zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii jako wyraz wdzięczności za jego długoletnie zaangażowanie w działalność kościelną i patriotyczną Misji, a szczególnie za promowanie magisterium Świętego Jana Pawła II poza granicami Polski.

Pan dr Jan Jaworski zamieszkały w Chicago, jest długoletnim, niestrudzonym działaczem w środowisku Polonii Amerykańskiej – Komandorem Medalu Papieża Sylwestra i Medalu (krzyża) „Pro Ecclesia et Pontifice” (Dla Kościoła i Papieża), wyróżnionym w 2014 roku Medalem Prymasa Polski „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”, byłym prezesem Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Chicago, honorowym członkiem Fundacji Strzelce Wielkie w Chicago, przewodniczącym Oddziału Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Chicago, autorem książki „Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II” oraz inicjatorem licznych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego Polaków w kraju i za granicą.

W niedzielę 7 maja, podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10:00 rano w Polskiej Misji Duszpasterskiej Świętej Trójcy w Chicago (1118 North Noble Street), nastąpiło wręczenie Złotego Krzyża zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii panu dr. Janowi Jaworskiemu z rąk ks. bp. Andrzeja P. Wypycha, biskupa pomocniczego Archidiecezji Chicago i dyrektora wykonawczego Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii. We wspólnej Eucharystii, organizowanej corocznie przez Związek Narodowy Polski i wieńczącej polonijne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział przedstawiciele władz polskiego rządu (sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów Anna Maria Anders, wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan), reprezentanci władz lokalnych, duchowieństwa, organizacji regionalnych, kulturalno-naukowych, patriotycznych i wojskowych (NATO), kombatanci, harcerze, uczniowie i wierni.

Ks. bp Wypych dokonał krótkiego przedstawienia postaci dr. Jaworskiego i jego zasług oraz złożył mu serdeczne gratulacje z okazji przyznania tak prestiżowego wyróżnienia. W imieniu zgromadzonych, życzył dalszych, owocnych sukcesów w kolejnych latach działalności na rzecz krzewienia polskiego dziedzictwa, wiary katolickiej i nauczania Świętego Jana Pawła Wielkiego. Po przyjęciu odznaczenia, pan dr Jan Jaworski podziękował w krótkich słowach ks. bp. Wypychowi, że wybrał szczególnie symboliczny czas obchodów Konstytucji 3 Maja w katedrze Polonii chicagowskiej do przekazania i wręczenia jego osobie tak zaszczytnego wyróżnienia. Powiedział m.in.: „Jestem bardzo zaszczycony dzisiejszym odznaczeniem za moją działalność, która sięgnęła aż do Anglii i Walii.” Zaakcentował dalej, że „To odznaczenie jest nagrodą dla nas wszystkich, całej Polonii, za trwanie przy Bogu i Kościele. (...) Niech wstawiennictwo Świętego Jana Pawła Wielkiego i modlitwa towarzyszą Polonii w Chicago i na całym świecie.”

 Tekst – Ewelina K. Sucharska;

Zdjęcia – Bogdan P. Sucharski (Arte-Byte, Inc.)

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii Chicago

www.catholicleaguepolonia.org