II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

Pary I ForumW ostatnich dniach kwietnia PMK we Francji zorganizowała w Paryżu I forum Duszpastersko – Misyjne. Wzięli w niej udział biskupi, księża, ojcowie, bracia, siostry zakonne, ludzie świeccy, wolontariusze z różnych stron Francji. Celem Spotkania była próba odpowiedzi na pytania, jak doprowadzić do nawrócenia tych, którzy odeszli od Chrystusa i od Kościoła? Co zrobić aby wrócili, nie tylko jako uczniowie, ale jako świadkowie i misjonarze w swych środowiskach?  Czytaj więcej...    "Głos Katolicki"

Biskupi I ForumSkutecznie głosić Ewangelię. O dojrzałości w wierze  - bp Wiesław Lechowicz / Głos Katolicki str. 9/

Aby poczuli się posłani.  Słyszymy na koniec..."idźcie"  - bp Grzegorz Ryś /Głos Katolicki str 9 /

Za: Głos Katolicki, Tygodnik Polski za granica, Francja