01_rodzina 02_1040 03_poznan 04_polak 05_czestochowa 06_gdansk 07_1040 08krakow 09_flagi 10_warszawa

Msze św. po polsku na świecie

Skrzynka intencji

Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 

Zachęta Prymasa Polski do dobrego przeżycia Wielkiego Postu 2014

Zachęta Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, 
do dobrego przeżycia Wielkiego Postu 2014 roku.

Drodzy Bracia i Siostry!

Pan czasu i w wieczności, życia i śmierci pozwala nam po raz kolejny w naszym życiu rozpocząć czas Wielkiego Postu – duchowego przygotowania do Wielkiej Nocy, która jest fundamentem naszej wiary. Ten święty czas zapoczątkujemy Środą Popielcową, kiedy to w pokorze i skrusze serca przyjmiemy głęboko poruszający znak popiołu wyrażający prawdę o naszej grzeszności i przemijalności. Ci bowiem, którzy widzą swoje grzechy i pragną nawrócenia, wyznają jak Abraham, że są pyłem i prochem (por. Rdz 18,27). Rozumieją także nadzieję, którą ofiarowuje Ewangelia Jezusa. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus pokonuje zło grzechu i zło śmierci. W Nim spełnia się zapowiedź Mesjasza, który pociesza wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu (por. Iz 62, 2-3).

Czytaj więcej...