Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. obradowali w Warszawie rektorzy Polskich Misji Katolickich i koordynatorzy duszpasterstwa polskich emigrantów. W spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni za duszpasterstwo polonijne z Europy (Niemcy, Francja, Anglia, Irlandia, Austria, Szwecja, Turcja), z USA, Argentyny, Brazylii i Australii. Przedmiotem obrad były kwestie związane ze współczesnymi wyzwaniami duszpasterskimi w środowisku polskiej emigracji, określonymi między innymi w przesłaniu papieża Franciszka do polskich biskupów. Podjęto też zagadnienie pracy duszpasterskiej w perspektywie zaplanowanych na 2016 rok Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W związku z planami otwarcia Biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, duszpasterze polonijni dyskutowali o organizacji duszpasterstwa polskojęzycznego.