II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

IMG 2018062W dniach od 25 do 27 czerwca br., w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, odbył się kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W tegorocznym kursie uczestniczyło 13 duszpasterzy: 6 księży diecezjalnych i 7 księży ze zgromadzeń zakonnych. Księża udadzą się do Europy Zachodniej, m.in. do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

   www.episkopat.pl     Foto Galeria

Kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów jest okazją do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

W spotkaniu, pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wzięli udział zaproszeni goście – duchowni i świeccy, rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią –  przedstawiając w formie prelekcji specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego.

Tematyka podejmowana w czasie Kursu:

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA DUSZPASTERZY POLSKIEJ EMIGRACJI                                            

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej : „Kościół wobec duszpasterstwa emigrantów”

ks. prał. Stanisław Budyń (Rektor PMK Niemcy): „Struktura i zasady funkcjonujące w Polskiej Misji ”

„Portret polskiego emigranta”: film „Tam gdzie da się żyć”          

ks. prał. Stefan Wylężek (Rektor PMK Anglii i Walii); „Specyfika duszpasterstwa emigracyjnego”

ks. Bogusław Brzyś (Rektor PMK, Francja): „Pastoralne nawrócenie w duszpasterstwie polskojęzycznym”

ks. Bogusław Burgat SChr (Wikariusz Generalny SChr): „Posługa osób życia konsekrowanego wśród polskich emigrantów”

ks. Ryszard Głowacki SChr (Przełożony Generalny SChr): „Duszpasterz migrantów wobec Kościoła lokalnego”

Andrzej Papierz, Wiceminister Spraw Zagranicznych: „Zróżnicowane wyzwania we współpracy państwa polskiego z Polonią i polonijnymi środowiskami duszpasterskimi”

ks. dr Józef Młyński (UKSW): „Poradnictwo Rodzinne”

ks. prof. Wojciech Necel SChr: „Specyfika duszpasterstwa małżeństw i rodzin na emigracji”

Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Duszpasterz emigrantów wobec patrymonium kulturalnego i patriotycznego”

ks. prof. Leszek Adamowicz: „Aspekty prawne duszpasterstwa migrantów”

Tomasz Kania (Radio Londyn): „Oczekiwania świeckich wobec polskich duszpasterzy na emigracji”