II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

1Francja5 czerwca br. Polonia francuska, zwyczajem lat ubiegłych, zgromadziła się w Bazylice Sacre Coeur na Montmartre w Paryżu, by wziąć udział we Mszy świętej i nabożeństwie ku czci Serca Bożego. Kilka tysięcy osób wraz z dużą grupą dzieci pierwszokomunijnych modliło się pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza i rektora PMK we Francji, ks. Bogusława Brzysia.

Był też obecny wikariusz biskupa Paryża ds. duszpasterstwa grup etnicznych. Biskup Lechowicz zwrócił uwagę na historię kultu Serca Bożego jako na element łączący narody polski i francuski. Polscy biskupi w połowie XVIII wieku w dużym stopniu przyczynili się do upowszechnienia i uznania kultu, którego domagał się Jezus w objawieniach św. Marii Małgorzacie Alacoque. Kaznodzieja ponadto wskazał na Litanię do NSPJ jako na lekcję właściwych relacji człowieka z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Ponadto wezwał do modlitwy za Ojczyznę, przywołując obecność kultu NSPJ w dziejach naszej Ojczyzny.

Nabożeństwo zakończyło wspólne odmówienie litanii ku czci NSPJ, z intencją za Ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i w intencji Polonii francuskiej.

Następnego dnia w parafii polonijnej w Harnes (Nord Pas de Calais) odbyła się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania, połączona z poświęceniem ołtarza w kościele, gdzie od 90 lat gromadzi się Polonia. Proboszczem parafii jest ks. Daniel Żyliński, wywodzący się z rodziny polonijnej. Obecni parafianie to potomkowie Polaków przybyłych na to miejsce przed niemal 100 laty do pracy górniczej. Bp Wiesław zachęcał zgromadzonych licznie na Eucharystii do dalszej troski o żywą wiarę przez otwartość na Chrystusa obecnego w słowie Bożym, sakramentach i wspólnocie Kościoła.

We Mszy świętej uczestniczyli między innymi przedstawiciele Chrzanowa – miasta partnerskiego Harnes.

W godzinach popołudniowych bp Lechowicz celebrował Mszę dla wiernych polskiego pochodzenia w Marles les Mines. Duszpasterzem w tym miejscu jest o. Wiesław Safjan ze Zgromadzenia Oblatów.

W niedzielę 17 czerwca bp Lechowicz odprawił Mszę świętą w godzinach przedpołudniowych w Lievin, gdzie posługę duszpasterską pełni oblat Roman Domagała.

Po południu odbył się w kościele „polonijnym” w Lens uroczysty koncert, a następnie Eucharystia sprawowana z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Bp Lechowicz w okolicznościowym kazaniu podkreślił, że być chrześcijaninem oznacza między innymi kochać własną Ojczyznę. Zachęcał zebranych, by pomimo oddalenia od Polski i rozluźnionych z nią więzi, troszczyli się o dziedzictwo polskie i katolickie pozostawione im przez przodków. Po Eucharystii miało miejsce spotkanie Delegata KEP z miejscowa Polonią.

Kolejny dzień, poniedziałek, poświęcony był spotkaniu z księżmi z dekanatu północnego PMK we Francji. Bp Lechowicz w domu sióstr sercanek w Bethun odprawił Mszę w gronie duszpasterzy polonijnych i spotkał się z nimi, omawiając aktualne problemy duszpasterstwa na tym terenie. W spotkaniu uczestniczył rektor PMK, ks. Bogusław Brzyś.