Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

Aktualności IDE

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego
  1. Ikona Częstochowska zakończyła trwającą od 10 miesięcy wędrówkę przez większość parafii Diecezji Santo Domingo w Ekwadorze, gdzie była goszczona bardzo gorąco. Uroczystość pożegnania odbywała się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednej z pierwszych do której zawitała na samym początku.  więcej...

  2. "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15) - słyszymy te słowa w pierwszą wielkopostną niedzielę. Mamy wielkie pragnienie ich realizacji, bo chcemy dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, chcemy podjąć wysiłek nawrócenia i przemiany życia, by pałać jeszcze większą gorliwością w pracy apostolskiej na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej.  więcej...

  3. W niedzielę 04.02.18 po Mszy św. porannej w naszym Sanktuarium odbyło się doroczne "BBQ Kościelne" - parafialny obiad, który organizujemy dla uczczenia kolejnej rocznicy poświęcenia naszego Sanktuarium Maryjnego w Essendon przez kardynała Karola Wojtyłę. W tym roku przypada 50- ta rocznica położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę naszego Sanktuarium oraz 45-ta rocznica poświęcenia naszego Sanktuarium Maryjnego w Essendon.  więcej...

  4. Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że 17 lutego 2018 r., w szpitalu w Puszczykowie odszedł do Pana śp. ks. Józef Kosobucki (l. 85), chrystusowiec, mieszkaniec Domu w Puszczykowie. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa odbędą się w Puszczykowie.  więcej...

  5. W dniu 16 lutego 2018 r. w Sekretariacie KEP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W czasie spotkania podsumowano główną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną w środowiskach polonijnych, min. omówiono kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się ubiegłym roku w Anglii, Francji i Niemczech.  więcej...